• Functie: Landschapsarchitect
  • Telefoon: 06 - 22 93 18 11
  • Linkedin: Angela Hinz
Angela Hinz

In haar werk als landschapsarchitecte wordt Angela gedreven door landschap én mensen. Ze werkt graag samen met verschillende disciplines, opdrachtgever en bewoners aan een prettige leefomgeving en haalt daarbij veel voldoening uit de zichtbare resultaten van uitgevoerde projecten.

De afgelopen vijftien jaar werkte Angela bij twee grote Nederlandse landschapsarchitectuurbureaus. Haar werk beslaat uiteenlopende schaalniveaus van concrete uitvoeringsgerichte projecten tot regionale visies. Zij heeft veel ervaring in gebiedsanalyses en landschapsvisies. Een ander zwaartepunt in haar werk is de ruimtelijke vertaling van opgaven voortkomend uit de energietransitie en klimaatadaptie.

 

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56