Rene van den Oetelaar

Functie: Adviseur ruimtelijke ordening
Telefoon: 06 - 58 79 43 50
Linkedin: Rene van den Oetelaar

Rene heeft als adviseur ruimtelijke ordening en projectleider al ruim tien jaar ervaring met het opstellen van ruimtelijk beleid en het vertalen daarvan in ruimtelijke plannen op verschillende schaalniveaus en voor een groot palet aan functies in zowel stedelijk - als landelijk gebied. Met zijn vakkennis, betrokkenheid en bovengemiddelde interesse voor volkshuisvesting benadert hij ruimtelijke opgaven integraal en met oog voor kwaliteit. Zijn grootste drijfveer in zijn werk is het geluk dat mensen halen uit hun eigen woning.

Het werk van Rene kenmerkt zich verder door een pragmatische maar weloverwogen aanpak, bij de zoektocht naar een passende oplossing voor u als klant.

 

Functie: Adviseur ruimtelijke ordening
Telefoon: 06 - 58 79 43 50
Linkedin: Rene van den Oetelaar