• Functie: Stedenbouwkundig ontwerper
  • Telefoon: 06 – 21 95 30 14
Rick van der Burgt

 Rick heeft de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed gevolgd aan de Avans hogeschool in Tilburg. Deze opleiding wekte zijn interesse vanwege de vraagstukken op verschillende schaalniveaus. Daarnaast stond het ontwerp en de realiseerbaarheid hiervan centraal hetgeen wat hij belangrijk vindt. De laatste twee jaar van deze opleiding heeft Rick zich gespecialiseerd in stedenbouw.

Na ruim 6 jaar ervaring op te hebben gedaan bij andere stedenbouwkundige adviesbureaus, zoals SRO, is hij in mei 2022 gestart als stedenbouwkundig ontwerper bij buro Waalburg. Zijn werkzaamheden bestaan uit het opstellen van verschillende producten zoals stedenbouwkundige visies, schetsontwerpen, voorlopige- en definitieve ontwerpen, inrichtingsplannen, verkavelingen, beeldkwaliteitsplannen en landschappelijke inpassingsplannen.

Graag wil hij zichzelf verder verdiepen in de technische uitwerking van de producten. Hierin komt de behoefte terug om een ontwerp uit te werken zodat het realiseerbaar wordt.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56