• Functie: Directeur en stedenbouwkundige
  • Telefoon: 06 - 51 91 37 23
  • Linkedin: Wil Haans
Wil Haans

Binnen de verschillende ontwerpopgaven heeft Wil, zowel intern als extern, altijd intensief samengewerkt met andere ontwerpende disciplines. Het is zijn overtuiging dat een integrale benadering direct ten goede komt aan het process en de kwaliteit van het ontwerp. Daarbij heeft de samenwerking binnen diverse projecten zijn kennis over architectuur en landschapsarchitectuur verbreed en verdiept. Dit is eveneens ingegeven door te werken in de breedte van het vakgebied, van ideevorming tot en met bouwplanbegeleiding. De praktijkervaring die Wil heeft opgedaan komt mede voort uit de samenwerking met verschillende opdrachtgevers: gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, ingenieurs- en adviesbureaus, bedrijven en particulieren. Daaruit blijkt dat stedenbouw vooral de discipline is waar de overheid en de markt samenkomen. In het streven naar ruimtelijke kwaliteit is het daarom, naar zijn mening, van belang de betekenis van ambitie en visie te onderkennen en tegelijkertijd de maatschappelijke en economische haalbaarheid niet uit het oog te verliezen. Kennis van de verschillende belangen en verantwoordelijkheden binnen ruimtelijke opgaven is daarbij evident. Het vroegtijdig betrekken van bewoners en gebruikers bij planvorming is een van de voorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56