Landschapsontwerp en inrichting

De vormgeving van de buitenruimte vindt plaats op uiteenlopende schaalniveaus, van landschapsvisies tot en met de inrichting van straten en pleinen. Door middel van een goede analyse van de aanwezige gebiedskenmerken, worden door ons bureau plannen ontworpen die samenvloeien met de omgeving. Door creatieve oplossingen worden nieuwe kwaliteiten aan een omgeving toegevoegd en ontstaan nieuwe impulsen voor verdere ontwikkeling.

inrichtingsplan

Een overzicht van onze producten:

  • Landschapsvisie en -ontwikkelingsplan
  • Landschapsontwerp
  • Inrichtingsplan openbare ruimte
  • Beeldkwaliteitplan en begeleiding inrichtingsplan
  • Erfinrichtingsplan (nieuwe erven)
  • Park- en tuinontwerp
  • Beplantingsplan

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met: Wil Haans (w.haans@burowaalbrug.nl / 06 - 51 91 37 23)


Afdrukken   Email