Ondersteuning

Naast het werk op projectbasis adviseren en ondersteunen wij u ook bij deelaspecten van projecten of participeren in planprocessen. Naast een eigen inhoudelijke inbreng geven wij advies over en commentaar op producten, wat u helpt de juiste keuze te maken tijdens de planvorming. Wij gaan graag met u in gesprek over vakgerichte onderwerpen en thema’s.

 Digitalisering

Buro Waalbrug heeft de kennis en ervaring in huis om u te ondersteunen bij uw digitaliseringsvraagstukken. Daarbij gaan wij verder dan het adviseren, tekenen, digitaal uitleveren en beheren van bijvoorbeeld IMRO-gecodeerde bestemmingsplannen en besluitvlakken. Naast inhoudelijke werkzaamheden fungeren wij ook graag als ‘vraagbaak’ in het kader van probleemoplossing. Daarnaast behoren interactieve welstandsnota’s en structuurvisies tot ons productenpallet. Wij zorgen ervoor dat al uw geo-informatie digitaal, geordend, beheerd en ontsloten wordt, als gedetailleerde onderlegger voor uw plannen.

Zie ook ‘Digitaal Plan’ voor meer mogelijkheden.

 Kennis delen

Naast het dagelijkse advies hechten wij veel waarde aan het delen van kennis. We publiceren via onze site vakinhoudelijke artikelen en organiseren cursussen. Ook kunnen wij lezingen verzorgen over diverse onderwerpen op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening of bijvoorbeeld de Omgevingswet. De inhoud en praktijk van de opdrachtgever staan hierbij centraal. Wij hechten veel waarde aan goede interactie en besteden ruime aandacht aan vragen die bij de opdrachtgever leven.

Het is altijd mogelijk om in overleg met onze adviseurs een cursus of presentatie samen te stellen.

 Werken op locatie

Voor onze opdrachtgevers bieden wij, op projectmatige basis of ter vervanging van een medewerker, werken op locatie aan. In onderling overleg en na een wederzijdse kennismaking komt één van onze medewerkers tijdelijk voor één of meer dagen in de week bij u op kantoor werken. In de vakgebieden planologie, stedenbouw en landschap, juridisch advies en digitalisering hebben wij deskundige en ervaren medewerkers die een belangrijke meerwaarde vormen voor de uitvoering en totstandkoming van uw projecten.


Afdrukken   Email