Participatie

Burgerparticipatie is een belangrijk thema. De komende jaren wordt dit thema alleen maar belangrijker. Door de intrede van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024, maar zeker ook door de veranderende samenleving. Betrokkenheid van burgers wordt steeds belangrijker en bestuurders hechten hier veel waarde aan. De Omgevingswet verplicht participatie bij het opstellen van de omgevingsvisie, maar hoe je dit moet doen als gemeente staat niet voorgeschreven.  Buro Waalbrug vindt dat inwoners en andere belanghebbenden – waar mogelijk – betrokken dienen te worden bij belangrijke veranderingen in hun leefomgeving.

Door het bieden van de juiste faciliteiten en ondersteuning, het wegnemen van drempels en het versturen van de juiste uitnodiging motiveert u bewoners en andere betrokkenen om op hun manier te participeren bij een ruimtelijke verandering of ontwikkeling. Participatie leidt tot kwalitatieve gedragen plannen, betrokkenheid, sociale cohesie en tevreden bewoners. Wij spreken de taal van bestuurders en specialisten en vertalen dit naar voor iedereen begrijpbare taal.

Wij hebben ervaring in het organiseren van (digitale) bewonersavonden, raadsbijeenkomsten, discussieavonden, keukentafelgesprekken, enquêtes en interactieve activiteiten zoals spellen spelen of schetsen. Het is altijd mogelijk om in overleg met onze adviseurs een participatieproces op maat samen te stellen.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56