Duurzame toekomst

De vraag naar duurzame energie is tegenwoordig enorm, maar dat heeft zijn weerslag op onze beperkte ruimte. Daarom moeten er weloverwogen keuzes worden gemaakt en plannen goed ingepast worden. Of het nu gaat om zonnepanelen, windmolens of andere vormen die bijdragen aan de energietransitie.

Voor diverse gemeenten en ontwikkelende partijen hebben we meegewerkt aan zonnevisies en landschappelijke inpassingsplannen van zonneparken. Bij het opstellen van een zonnevisie wordt bepaald waar initiatieven mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Hierbij hanteren we vaak het principe van uitnodigingsplanologie; de visie dient als inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan.

Een inpassingsplan zorgt voor een passende inrichting op een specifieke plek. We kijken naar lokale kenmerken en hoe een zonnepark bijvoorbeeld kan bijdragen aan landschapsontwikkeling en het verhogen van de natuurwaarde.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56